කුදලාගෙන ඒම


කවුරුත් දන්නවා ඇතිනේ කුමරන් පද්මනාදන් එහෙමත් නැත්තම් KP කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ වගේම එයාව කුදලාගෙන ආව කියලත් දන්නවා ඇතිනේ.
එයාව කුදලාගෙන ඒම ගැන හදපු ගවේශනාත්මක වාර්තාව ක් හම්බ වුනා. මෙන්න ඔගොල්ලොත් බලන්න.

Advertisements
 1. October 25, 2009 at 8:19 am

  තැන්කු මචන් මේක දැම්මට්..

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 26, 2009 at 3:06 pm

   ස්තූතියි මචෝ මේ පැත්තේ ආවට. 🙂

 2. October 27, 2009 at 9:26 am

  තෑන්ක්ස් වේවා ,
  මම මේක බලලාම නෑ.. 🙂

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   October 27, 2009 at 10:30 pm

   😉

 3. November 25, 2009 at 4:43 pm

  ස්තූතියි

  • රොයිලි ප්‍රනාන්දු
   November 27, 2009 at 3:12 pm

   🙂

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: